Verwant aan Jaarverslag en slotwet Deltafonds 2022 (36.360 J)
Niet volgens wetgevingsprocedure