Verwant aan Jaarverslag en slotwet Algemene Zaken, Kabinet van de Koning en Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2022 (36.360 III)
Niet volgens wetgevingsprocedure