Verwant aan Jaarverslag en slotwet Gemeentefonds 2022 (36.360 B)
Niet volgens wetgevingsprocedure