Verwant aan Jaarverslag en slotwet Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2022 (36.360 VII)
Niet volgens wetgevingsprocedure