Verwant aan Begrotingsstaat gemeentefonds 2024 (36.410 B)
Niet volgens wetgevingsprocedure