Hoe werkt de Eerste Kamer?Video in Flash format.

Titel: Hoe werkt de Eerste Kamer?

00:05

In de Eerste Kamer zitten 75 volksvertegenwoordigers. Zij zijn niet rechtstreeks gekozen zoals de 150 Tweede Kamerleden maar via een tussenstap.

00:15

Eens in de vier jaar kiezen wij –in onze eigen provincie- de leden van de Provinciale Staten en zij kiezen vervolgens de leden van de Eerste Kamer.

00:27

De Eerste Kamerleden werken part-time. Alléén op dinsdag zijn ze in Den Haag.

De rest van de week werken ze in het land want ze hebben gewoon een baan.

00:38

D’r wordt vaak gedacht dat de Tweede Kamer gecontroleerd wordt door de Eerste Kamer... maar dát is niet zo...

De Eerste en de Tweede Kamer hebben dezélfde taken: allebei controleren ze de régering en ze houden zich bezig met wetsvoorstellen.

Maar ieder op hun eigen manier.

00:59

Titel: Een wetsvoorstel goedkeuren of afkeuren

01:02

Een wetsvoorstel komt na goedkeuring van de Tweede Kamer binnen bij de Eerste Kamer. De Eerste Kamerleden kunnen het wetsvoorstel alleen goedkeuren of afkeuren.

Veranderingen aanbrengen -zoals in de Tweede kamer wel gebeurt- mag hiér niet.

01:18

Titel: Een wetsvoorstel moet kloppen

01:20

Het werk van de Eerste Kamerleden is eigenlijk een kwaliteitscheck.

Ze kijken of het wetsvoorstel goed in elkaar zit. Het moet kloppen met andere, bestaande wetten…. met Europese of internationale wetten.

01:34

En als dat állemaal klopt moet een wet ook uitgevoerd kunnen worden.

Bijvoorbeeld: We gaan graag naar een voetbalwedstrijd.

Maar soms loopt het uit de hand...

01:47

De regering vindt  dat er meer moet gebeuren om het voetbalvandalisme aan te pakken. Zoals het laten spelen van een wedstrijd zónder toeschouwers óf zwaardere straffen voor voetbalvandalen.

Dit zou geregeld kunnen worden in één wetsvoorstel.

02:04

De regering presenteert het wetsvoorstel aan de Tweede Kamer en als die akkoord gaat wordt het wetsvoorstel naar de Eerste Kamer gestuurd.

De Eerste Kamerleden kijken dan of dit soort zaken al geregeld worden in andere wet- of regelgeving zoals in het wetboek van strafrecht.

Kortom, klopt de puzzel...

De Eerste Kamer kijkt ook of het wetsvoorstel in de praktijk wel wérkt...

02:26

Want misschien moet er bij voetbalwedstrijden wel véél meer politie ingezet worden. De Eerste Kamer kijkt dan nog eens goed of de burgemeester wel genoeg geld heeft om al die extra agenten te kunnen betalen.

02:37

Titel: Wetten moeten duidelijk zijn!

02:41

Wetten en regels maken is een lastig proces en je moet zorgen dat er géén onduidelijkheden in de wet staan. Dan wordt het namelijk moeilijk om een wet te handhaven in het dagelijks leven.

02:53

Als iedereen de wet op z’n eigen manier kan invullen

Is het dus geen goede wet ... en dát kan niet de bedoeling zijn.

03:05

Titel: Dubbel check!

03:08

De Eerste Kamer is er voor de laatste check over de wetgeving.

De Kamer kán nee zeggen tegen een wetsvoorstel. Dan verdwijnt het naar de prullenbak. Maar dat komt in de praktijk niet vaak voor.

Als de Eerste Kamer vóór stemt is het wetsvoorstel aangenomen. Dan gaat het naar de Koningin.

03:37

Als zij haar handtekening heeft gezet, dán is het wetsvoorstel officieel pas een wet geworden. Dit wordt bekend gemaakt in het Staatsblad.

Die wet wordt dan geldig voor alle 16 miljoen inwoners van ons land.