Onze volksvertegenwoordigersVideo in Flash format.

00:00

Titel: Onze volksvertegenwoordigers

00:05

Nederland telt zo’n 16 miljoen inwoners met allemaal eigen ideeën en opvattingen hoe dit land geregeerd moet worden... maar met z’n-16-miljoenen overleggen... dát gaat niet.

Dáár hebben we iets op bedacht: we kiezen volksvertegenwoordigers, die namens ons overleggen en beslissen.

00:25

Dit heet een parlementaire democratie.

00:34

De gekozen volksvertegenwoordigers hebben zitting in het parlement dat bestaat uit de Eerste Kamer met 75 leden en de Tweede Kamer, die heeft er 150.

Titel: Hoe kiezen we onze volksvertegenwoordigers?

00:52

We kiezen onze volksvertegenwoordigers door te stemmen op een politieke partij. Deze partijen hebben een eigen programma met ideeën over hoe het zou moeten gaan in onze samenleving. Je kiest, vanaf je achttiende jaar, de partij waarvan jíj vindt dat ze de beste plannen of mensen heeft.

01:10

Bij de Tweede Kamer werkt het zo: elke partij heeft een lijst met mensen die gekozen kunnen worden. In het stemhokje maken wij onze keuze en bij voldoende stemmen worden zij onze volksvertegenwoordigers.

01:27

De verkiezingen voor de Eerste Kamer gaan anders, dat gaat via een tussenstap:

Wij kiezen in de provincie waar we wonen de leden van de Provinciale Staten en zij kiezen op hun beurt de 75 volksvertegenwoordigers van de Eerste Kamer.

Beide Kamers zijn dus democratisch gekozen.

Titel: Een nieuwe regering!

01:47

Na de Tweede Kamerverkiezingen is er niet alleen een nieuwe volksvertegenwoordiging met 150 Kamerleden, maar er komt ook een nieuwe regering.

02:03

Hoe gaat dat in zijn werk? Het zou makkelijk zijn als er één partij was met meer dan de helft van de stemmen; dan zou ze een meerderheid vormen in de Tweede Kamer, de ministers kunnen leveren én kunnen regeren.

Maar zo eenvoudig werkt het niet...

Omdat géén enkele partij de meerderheid heeft móeten ze gaan samenwerken. De politieke partijen onderhandelen over wie er samen gaan regeren en dus welk kabinet er komt.

02:32

Overigens worden de begrippen ‘regering’ en ‘kabinet’ vaak door elkaar gehaald. Het kabinet bestaat uit ministers en staatssecretarissen. De regering bestaat uit ministers en de Koningin.

02:46

Kamerleden die in het kabinet gaan zitten zijn geen Kamerleden meer, hun plaatsen worden weer opgevuld door andere gekozen volksvertegenwoordigers. Daarom zijn de ministers en de premier geen onderdeel van de Tweede Kamer, ze zijn daar alléén aanwezig op verzoek van de Tweede Kamerleden.

Titel: Strakke spelregels!

03:06

Vanaf het moment dat het kabinet is benoemd geldt er een strikte verdeling met strakke spelregels: de ministers en staatssecretarissen maken plannen en voeren die uit.

Daar tegenover staan de volksvertegenwoordigers in de Tweede  Kamer én de Eerste Kamer die het kabinet kritisch volgen in alles wat ze doet…

Over alles wat de 16 miljoen inwoners van Nederland bezig houdt.