21.436

Wijziging van de Visserijwet 1963Dit wetsvoorstel voorziet onder andere in afschaffing van de Kamer voor de binnenvisserij en vereenvoudiging van de regeling van huur en verhuur van visrecht.

Beoogd wordt de doelen van de wet met minder ambtelijke middelen te realiseren.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Verworpen

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 10 juni 1997 verworpen. GroenLinks, de SGP, de RPF en de Fractie-Bierman stemden voor.


Kerngegevens

schriftelijke voorbereiding


Documenten

0

Er zijn geen documenten gevonden.