23.179

Hulpverlening aan weggelopen minderjarigenDit wetsvoorstel regelt dat de ouder of voogd van een weggelopen minderjarige onverwijld door de hulpverlenende instantie moet worden ingelicht.

Zij verkeren nu nog onnodig lang in onzekerheid over de verblijfplaats.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

De wet is opgenomen in Staatsblad 15 van 11 januari 1996.


Kerngegevens

schriftelijke voorbereiding


Documenten

Er zijn geen documenten gevonden.