23.445

Beginselenwet verpleging ter beschikking gesteldenDit wetsvoorstel bevat regels voor de tenuitvoerlegging van de maatregel van Tbs met verpleging en de rechtspositie van de terbeschikkinggestelde.

Bestaande regels voor de tenuitvoerlegging van Tbs zijn verouderd.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

De wet is opgenomen in Staatsblad 280 van 8 juli 1997.


Kerngegevens

schriftelijke voorbereiding


Documenten

0

Er zijn geen documenten gevonden.