23.633

Kwaliteitswet zorginstellingenDit wetsvoorstel stelt enkele globaal geformuleerde eisen, samengevat als 'de zorgaanbieder biedt verantwoorde zorg'.

Dit als wettelijk kader voor eigen initiatieven van zorgaanbieders en voor een structureel kwaliteitsbeleid.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

De wet is opgenomen in Staatsblad 80 van 13 februari 1996.


Kerngegevens

schriftelijke voorbereiding


Documenten

Er zijn geen documenten gevonden.