23.638

Wijziging Wet op de omzetbelasting 1968Dit wetsvoorstel verduidelijkt de Wet op de omzetbelasting 1968 op het punt van de btw-heffing op levering van bouwkavels.

Dit naar aanleiding van een arrest van de Hoge Raad (het zgn. St. Oedenrode-arrest).

In verband met een discrepantie tussen de Wet op de omzetbelasting en de Zesde Btw-richtlijn is op dit wetsvoorstel de Novelle Wet omzetbelasting in verband met levering bouwkavels en gebouwen (24.703) ingediend.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

De wet is opgenomen in Staatsblad 276 van 10 juli 1997.


Kerngegevens

schriftelijke voorbereiding


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Er zijn geen documenten gevonden.