23.705

Wijziging wetboek van Strafvordering (vormverzuimen)Dit wetsvoorstel verruimt de bevoegdheden van het openbaar ministerie fouten in de tenlastelegging te wijzigen.

De kans op vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging als gevolg van een fout in de tenlastelegging wordt beperkt.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

De wet is opgenomen in Staatsblad 441 van 28 september 1995.


Kerngegevens

schriftelijke voorbereiding


Documenten

Er zijn geen documenten gevonden.