23.821 (R1509)

Goedkeuring Europees verdrag inzake de bescherming van het archeologisch erfgoedDit voorstel van rijkswet strekt tot goedkeuring van het Europese Verdrag inzake de bescherming van archeologisch erfgoed.

Dit verdrag is voor de Europese landen een ijkpunt voor factoren die van belang zijn bij het treffen van regelingen ter bescherming van dit erfgoed.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 29 januari 1998 zonder beraadslaging en zonder stemming door de Tweede Kamer aangenomen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 24 februari 1998 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 196 van 9 april 1998.


Kerngegevens

ingediend

22 augustus 1994

titel

Goedkeuring van het op 16 januari 1992 te Valletta tot stand gekomen Europees Verdrag inzake de bescherming van het archeologisch erfgoed (herzien)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

inwerkingtreding

De dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

3
  • 24 februari 1998
    stemming (hamerstuk) Handelingen EK 1997/1998, nr. 18, blz.: 990
  • 10 februari 1998
    eindverslag commissie cultuur nr. 235a (herdruk)
  • 29 januari 1998
    gewijzigd voorstel van rijkswet nr. 235