23.874

Wet toezicht effectenverkeer 1995Dit wetsvoorstel regelt een interne markt voor effecteninstellingen.

Dit ter uitvoering van de richtlijn beleggingsdiensten en de richtlijn kapitaaltoereikendheid.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De wet is opgenomen in Staatsblad 574 van 5 december 1995.

Bepalingen ter uitvoering van artikel 46b, vierde lid, is opgenomen in Staatsblad 410 van 30 september 1999.

Van wetsvoorstellen uit de periode juli 1995 - juli 1997 wordt een samenvatting gegeven waarin soms afkortingen worden gebruikt. Wetsvoorstellen van na juli 1997 zijn volgens een nieuwe standaard opgenomen en bevatten kerngegevens, hoofdlijnen en hyperlinks.


Kerngegevens

schriftelijke voorbereiding


Documenten