Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
24.115

Herziening aanpassingssysteem wetten voor oorlogsgetroffenenDit wetsvoorstel brengt de wetten voor oorlogsgetroffenen in overeenkomst met de recent herziene Abp-wet en Amp-wet.

Aanpassing van pensioenen gebeurt op grond van het gewogen gemiddelde van de salariswijzigingen in de 8 overheidssectoren.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 5 september 1995 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 31 oktober 1995 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

20 maart 1995

titel

Wijziging van de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945, de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers, de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet, de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945 en de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945 (herziening aanpassingssysteem wetten voor oorlogsgetroffenen)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1995


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via