24.139

Formeel buitenlandse vennootschappenDit wetsvoorstel strekt ertoe regels van het Nederlandse recht voor besloten vennootschappen toe te passen op buitenlandse rechtspersonen die voornamelijk met de Nederlandse rechtssfeer verbonden zijn en alleen formeel als buitenlandse rechtspersoon bestaan.

Het doel van de wet is het optreden van dergelijke rechtspersonen tegen te gaan.

Dit voorstel hangt nauw samen met het wetsvoorstel conflictenrecht corporaties.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het wetsvoorstel is op 28 augustus 1997 zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 15 december 1997 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

10 april 1995

titel

Regels met betrekking tot naar buitenlands recht opgerichte, rechtspersoonlijkheid bezittende kapitaalvennootschappen die hun werkzaamheid geheel of nagenoeg geheel in Nederland verrichten en geen werkelijke band hebben met de staat naar welks recht zij zijn opgericht (Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

 • minister van Justitie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Hoofdlijnen

 • De betreffende vennootschappen worden verplicht aan het handelsregister op te geven dat zij een formeel buitenlandse vennootschap zijn.
 • Verder moeten zij een kapitaal hebben dat ten minste gelijk is aan het minimumkapitaal voor besloten vennootschappen (thans f 40.000).
 • Zolang aan deze voorschriften niet is voldaan, zijn de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap.
 • Hetzelfde geldt voor de personen die met de leiding van de werkzaamheden van de vennnootschap zijn belast.
 • Het wordt verplicht een boekhouding bij te houden en een jaarrekening op te maken, waarop de Nederlandse jaarrekeningsregels van toepassing zijn.
 • Voortaan moeten buitenlandse rechtspersonen op van hen uitgaande stukken de gegevens vermelden, die de wet van Nederlandse vennootschappen verlangt.
 • Het wetsvoorstel zal ook van toepassing zijn op bestaande formeel buitenlandse vennootschappen.
 • Deze zullen binnen drie maanden na inwerkingtreding van de wet aan de nieuwe eisen moeten voldoen.

Documenten

5
 • 15 december 1997
  stemming (hamerstuk) Handelingen EK 1997/1998, nr. 11, blz: 469-470
 • 1 december 1997
  eindverslag commissie justitie nr. 61b
 • 24 november 1997
  memorie van antwoord nr. 61a
 • 21 oktober 1997
  voorlopig verslag commissie justitie nr. 61
 • 28 augustus 1997
  gewijzigd voorstel van wet nr. 352