24.199

Wijziging Wet toezicht kredietwezen (depositogarantiestelsels)Dit wetsvoorstel wijzigt o.a. in de Wet toezicht kredietwezen regels m.b.t. de bescherming van crediteuren en beleggers door de collectieve garantieregeling.

Dit ter implementatie van Eg-richtlijn 94/19/EG (PbEG L 135).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

De wet is opgenomen in Staatsblad 644 van 28 dec 1995.


Kerngegevens

schriftelijke voorbereiding


Documenten

Er zijn geen documenten gevonden.