24.456

Aanpassing financiële toezichtswetten (onderzoek toereikendheid en uitvoering door toezichthouders)Dit wetsvoorstel wijzigt een aantal wetten waarin het toezicht op het effectenverkeer, verzekeringsbedrijf en het kredietwezen is geregeld. Hierdoor kan de minister van financiën de toereikendheid en de uitvoering van de toezichtwetgeving toetsen.

Het voorstel biedt de minister een wettelijke grondslag waardoor hij de toezichthouders (Verzekeringskamer, de Nederlandsche Bank en Stichting Toezicht Effectenverkeer) desgevraagd om informatie kan verzoeken, onder waarborg van geheimhouding van de gegevens.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 3 november 1998 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 29 juni 1999 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 342 van 12 augustus 1999.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 431 van 19 oktober 1999.


Kerngegevens

ingediend

16 oktober 1995

titel

Aanpassing van de Wet toezicht beleggingsinstellingen, de Wet toezicht effectenverkeer, de Wet toezicht krdietwezen 1992, de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 en de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf in verband met het mogelijk maken van onderzoek naar de toereikendheid van deze wetgeving of van de wijze waarop de toezichthouders deze wetgeving uitvoeren of hebben uitgevoerd

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten