24.461

Gemeentelijke herindeling Schouwen-Duiveland en WalcherenDit wetsvoorstel wijzigt de gemeentelijke indeling van Schouwen-Duiveland en Walcheren.

Doel is de knelpunten van betreffende gemeenten op te lossen door versterking van het lokaal bestuur in die gebieden.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

De wet is opgenomen in Staatsblad 446 van 12 sep 1996.


Kerngegevens

schriftelijke voorbereiding

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip en kan terugwerken tot en met een in dat besluit te bepalen tijdstip

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. In dat besluit wordt zo nodig toepassing gegeven aan artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst

Onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet, met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Er zijn geen documenten gevonden.

Sociale media menu


Volg via