24.495

Wijziging Wet N.V. RCC in verband met vervreemding van aandelenDit wetsvoorstel doet artikel 3 van de Wet N.V. RCC, dat de Staat verplicht een meerderheidsbelang aan te houden, vervallen.

Die verplichting vormt een belemmering voor verdergaande privatisering.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

De wet is opgenomen in Staatsblad 356 van 4 juli 1996.


Kerngegevens

ingediend

13 november 1995

titel

Wijziging van de Wet N.V. RCC in verband met de vervreemding van aandelen

schriftelijke voorbereiding

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst.


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Er zijn geen documenten gevonden.

Sociale media menu


Volg via