24.547

Intrekking Wet voorzieningen gezondheidszorg

Dit wetsvoorstel trekt de Wet voorzieningen gezondheidszorg (WVG) in.

Deze wet is nooit helemaal in werking getreden en leidt al enige tijd een slapend bestaan.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Meer info

Tweede Kamer
Meer info
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Meer info
Plenair
 
Meer info
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel op 25 april 1996 als hamerstuk afgedaan. 

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 mei 1996 als hamerstuk afgedaan. 


Kerngegevens

ingediend

12 december 1995

titel

Intrekking van de Wet voorzieningen gezondheidszorg

schriftelijke voorbereiding


ondertekening


inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten