24.547

Intrekking Wet voorzieningen gezondheidszorgDit wetsvoorstel trekt de Wet voorzieningen gezondheidszorg (WVG) in.

Deze wet is nooit helemaal in werking getreden en leidt al enige tijd een slapend bestaan.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel op 25 april 1996 als hamerstuk afgedaan. 

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 mei 1996 als hamerstuk afgedaan. 


Kerngegevens

ingediend

12 december 1995

titel

Intrekking van de Wet voorzieningen gezondheidszorg

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

1