24.571

Gemeentelijke herindelingen in Noord-BrabantDit wetsvoorstel regelt de herindeling in de Brabantse samenwerkingsgebieden Breda, Midden, West, een gedeelte van Zuidoost-Brabant en Den Bosch.

De herindeling moet betere mogelijkheden bieden voor de bestuurlijke aanpak van maatschappelijke problemen en voorwaarden scheppen voor een passende bestuurlijke inrichting van gemeenten.

In verband met de aanvaarding in de Tweede Kamer van amendement (TK 24.571, nr 68)PDF-document is de Novelle gemeentelijke herindelingen in Noord-Brabant (24.783) ingediend.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

De wet is opgenomen in Staatsblad 449 van 12 september 1996.


Kerngegevens

schriftelijke voorbereiding

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip en kan terugwerken tot en met een in dat besluit te bepalen tijdstip

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. In dat besluit wordt zo nodig toepassing gegeven aan artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst

Onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet, met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Er zijn geen documenten gevonden.

Sociale media menu


Volg via