24.610

Goedkeuring Protocol overeenkomst Nederland-Malta inzake dubbele belastingDit wetsvoorstel keurt het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst tussen Nederland en Malta tot vermijding van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting goed.

Leden van de Tweede Kamer wensen uitdrukkelijke goedkeuring door de Staten-Generaal.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het wetsvoorstel is op 25 juni 1998 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 15 december 1998 zonder stemming aangenomen. De fractie van het CDA is daarbij aantekening verleend.

De wet is opgenomen in Staatsblad 729 van 29 december 1998.


Kerngegevens

ingediend

14 juni 1996

titel

Goedkeuring van het op 18 juli 1995 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Protocol tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Malta tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te 's-Gravenhage op 18 mei 1977

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten