24.684

Wijziging Gezondheidswet in verband met continering GezondheidsraadDit wetsvoorstel regelt hernieuwde instelling van de Gezondheidsraad, met enige afwijkingen ten opzichte van de algemene Kaderwet adviescolleges.

Dit om afschaffing van de Raad als gevolg van de Herzieningswet adviescolleges ongedaan te maken.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

De wet is opgenomen in Staatsblad 104 van 4 mrt 1997.

Van wetsvoorstellen uit de periode juli 1995- juli 1997 wordt een samenvatting gegeven waarin soms afkortingen worden gebruikt. Wetsvoorstellen van na juli 1997 zijn volgens een nieuwe standaard opgenomen en bevatten kerngegevens, hoofdlijnen en hyperlinks.


Kerngegevens

schriftelijke voorbereiding


Documenten

Er zijn geen documenten gevonden.