24.702

Regeling splitsing rechtspersonenDit wetsvoorstel regelt de mogelijkheid van juridische splitsing van rechtspersonen: het als afzonderlijke rechtspersoon voortzetten van een deel van een bestaande rechtspersoon.

Splitsing gebeurt om economische, juridische of fiscale redenen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 2 oktober 1997 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 23 december 1997 zonder stemming aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

26 april 1996

titel

Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de regeling van de splitsing van rechtspersonen

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

 • minister van Justitie

inwerkingtreding

De eerste dag van de tweede kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Hoofdlijnen

 • In het voorstel wordt zowel de mogelijkheid van zuivere splitsing als van afsplitsing geregeld.

  . Bij een zuivere splitsing draagt de splitsende rechtspersoon zijn gehele vermogen over aan ten minste twee verkrijgende rechtspersonen en houdt daarmee op te bestaan.

  . Bij een afsplitsing wordt een deel van het vermogen overgedragen op tenminste één verkrijgende rechtspersoon. De splitsende rechtspersoon blijft bestaan.

 • Het voorstel bevat waarborgen voor de schuldeisers van de splitsende vennootschap.
 • Een wijzigingsvoorstel voor fiscale wetgeving die de fiscaalrechtelijke gevolgen van zo'n splitsing regelt ligt bij de Raad van State.

Documenten

7
 • 23 december 1997
  stemming (zonder stemming aangenomen) EK 13 blz: 617
 • 23 december 1997
  behandeling EK 13, blz: 611-617
 • 2 december 1997
  eindverslag commissie justitie nr. 52d
 • 2 december 1997
  memorie van antwoord nr. 52c
 • 11 november 1997
  voorlopig verslag commissie justitie nr. 52b
 • 4 november 1997
  brief min justitie nr. 52a
 • 2 oktober 1997
  gewijzigd voorstel van wet nr. 52