25.019

Wijziging beperking aftrekbare kosten criminele activiteitenDit wetsvoorstel regelt dat de kosten en lasten die verband houden met een misdrijf of met wapens en munitie of met agressieve dieren uitgesloten worden van aftrek in de inkomstenbelasting, de loonbelasting en de vennootschapsbelasting.

Doel is de ongerijmdheid tussen strafrecht en belastingrecht (veroordeling vs. financieel profijt van een criminele activiteit) weg te nemen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

De wet is opgenomen in Staatsblad 657 van 23 december 1996.

Van wetsvoorstellen uit de periode juli 1995- juli 1997 wordt een samenvatting gegeven waarin soms afkortingen worden gebruikt. Wetsvoorstellen van na juli 1997 zijn volgens een nieuwe standaard opgenomen en bevatten kerngegevens, hoofdlijnen en hyperlinks.


Kerngegevens

schriftelijke voorbereiding


Documenten

Er zijn geen documenten gevonden.