25.116

Samenvoeging gemeenten Boekel, Uden en VeghelDit wetsvoorstel voegt de gemeenten Boekel, Uden en Veghel integraal samen; de nieuwe naam zal zijn Uden-Veghel.

De drie gemeenten hebben zélf deze samenvoeging nagestreefd om zo te komen tot een versterking van de concurrentiepositie van de regio.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Verworpen

Het voorstel is op 29 mei 1997 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, D66 (met uitzondering van de leden Roethof, Lambrechts en Van Walsum), VVD, Groep Nijpels, AOV en CD stemden voor. De plenaire behandeling in de Eerste Kamer vond plaats op 2 september 1997. Het voorstel is op 9 september 1997 door de Eerste Kamer verworpen. Alle fracties, met uitzondering van de PvdA, stemden tegen.


Kerngegevens

ingediend

25 november 1996

titel

Samenvoeging van de gemeenten Boekel, Uden en Veghel

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

De dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst.


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via