25.184

Samenvoeging gemeenten Boxmeer en VierlingsbeekDit wetsvoorstel voegt de gemeenten Boxmeer en Vierlingsbeek integraal samen.

Hierdoor ontstaat een nieuwe gemeente die voldoende bestuurskrachtig is om voor langere termijn haar taken adequaat te vervullen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Meer info

Tweede Kamer
Meer info
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Meer info
Plenair
 
Meer info
Afkondiging
Staatsblad(en)

De wet is opgenomen in Staatsblad 309 van 17 juli 1997.

Van wetsvoorstellen uit de periode juli 1995- juli 1997 wordt een samenvatting gegeven waarin soms afkortingen worden gebruikt. Wetsvoorstellen van na juli 1997 zijn volgens een nieuwe standaard opgenomen en bevatten kerngegevens, hoofdlijnen en hyperlinks.


Kerngegevens

schriftelijke voorbereiding

inwerkingtreding


Documenten


Sociale media menu


Volg via