25.240

Wijziging wetten inzake cassatie in strafzaken, herzieningszaken en uitleveringszakenDit wetsvoorstel wijzigt onder meer de bepalingen van de procedure voor cassatie bij strafzaken, herzieningszaken en uitleveringszaken in het Wetboek van Strafvordering, de Uitleveringswet en de Wet economische delicten.

Doel van de wijziging is de procedure van cassatie in overeenstemming te brengen met de praktijk, waarin de nadruk ligt op schriftelijke afdoening van zaken in cassatie. Bovendien wordt de procedure doelmatiger.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 23 juni 1998 met algemene stemmen door de Tweede Kamer aangenomen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 29 september 1998 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 591 van 15 oktober 1998.


Kerngegevens

ingediend

24 februari 1997

titel

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, de Uitleveringswet en de wet economische delicten betreffende de bepalingen aangaande de procedure in cassatie in strafzaken, herzieningszaken en uitleveringszaken

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor verschillende artikelen of onderdelen verschillend kan worden vastgesteld


Documenten