25.313

Opneming in de Grondwet van bepalingen inzake de Nationale OmbudsmanDit wetsvoorstel heeft ten doel bepalingen in hoofdstuk IV van de Grondwet op te nemen over de taken en bevoegdheden van de Nationale Ombudsman.

Het voorstel bevat een structuur die zoveel mogelijk aansluit bij die van de Algemene Rekenkamer en de Raad van State.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 3 december 1997 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. Het voorstel is op 27 januari 1998 zonder stemming door de Eerste Kamer aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 67 van 19 februari 1998.


Kerngegevens

ingediend

18 april 1997

titel

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake de Nationale ombudsman

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Binnenlandse Zaken
  • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken

inwerkingtreding

Niet van toepassing


Documenten

6