25.314

Vervallen in de Grondwet van additionele artikelen die zijn uitgewerktDit wetsvoorstel verklaart dat er grond bestaat te overwegen de Grondwet te veranderen, namelijk het laten vervallen uit de Grondwet van additionele artikelen die zijn uitgewerkt.

Deze kunnen vervallen, omdat er inmiddels is voorzien in wettelijke regelingen ter vervanging van deze artikelen.

Dit is de eerste lezing van deze Grondwetswijziging.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 4 september 1997 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 7 oktober 1997 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 8 van 13 januari 1998.


Kerngegevens

ingediend

18 april 1997

titel

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van addititonele artikelen die zijn uitgewerkt

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Binnenlandse Zaken

inwerkingtreding

procedure grondwetsherziening


Documenten

Filter op:
       
Filter op: