25.336

InfectieziektenwetDit wetsvoorstel vervangt de Wet bestrijding infectieziekten en opsporing ziekteoorzaken (Wbi) als rechtsbasis waarop voorzieningen kunnen worden getroffen om de gevaren af te wenden die voortvloeien uit het optreden van infectieziekten bij mensen.

De huidige wetgeving ter bestrijding van deze ziekten is sterk verouderd en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Zo biedt de wet bijvoorbeeld onvoldoende waarborgen voor dwingende maatregelen van de overheid.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 15 januari 1998 zonder beraadslaging en zonder stemming door de Tweede Kamer aangenomen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 9 juni 1998 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 394 van 7 juli 1998.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 143 van 30 maart 1999.


Kerngegevens

ingediend

29 april 1998

titel

Regels ter afwending van de gevaren van infectieziekten (Infectieziektenwet)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten