25.406

Verbetering effectiviteit Wet toezicht kredietwezenDit wetsvoorstel brengt enkele wijzigingen aan in de Wet toezicht kredietwezen. Daardoor wordt de wet uitgebreid, aangepast en verbeterd onder andere door het internationale bereik te vergroten.

Aan dit wetsvoorstel liggen aanbevelingen van het Bazelse Comité inzake supervisie op het bankwezen ten grondslag. Daarin zitten banktoezichthouders uit twaalf landen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het wetsvoorstel is op 12 februari 1998 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 maart 1998 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 215 van 16 april 1998.


Kerngegevens

ingediend

18 juni 1997

titel

Wijziging van de Wet toezicht kredietwezen 1992 teneinde de effectiviteit van deze wet op enkele punten te verbeteren

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten