25.456

Bevoegdheden van de Nationale ombudsmanDit wetsvoorstel past de bevoegdheidsomschrijving van de Nationale Ombudsman aan en opent de mogelijkheden van vrijwillige aansluiting door gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen bij de klachtvoorziening die de Wet Nationale Ombudsman biedt.

Tot nu toe werden bestuursorganen bij AMvB onder de bevoegdheid van de Nationale Ombudsman geplaatst.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het wetsvoorstel is op 10 februari 1998 aangenomen door de Tweede Kamer. De fracties van SGP en GPV en het lid Hendriks stemden tegen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 16 juni 1998 zonder stemming aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 356 van 25 juni 1998.


Kerngegevens

ingediend

19 juli 1997

titel

Wijziging van de Wet Nationale Ombudsman en De Wet openbaarheid van bestuur

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten