25.652

Verlenging zittingsduur gemeenteraden van Deventer, Bathmen en DiepenveenDit wetsvoorstel verlengt de zittingsduur van de gemeenteraden van Deventer, Diepenveen en Bathmen in verband met een voorgenomen gemeentelijke herindeling.

Dit om te voorkomen dat twee maal in een jaar verkiezingen voor de gemeenteraad in deze gemeenten dienen te worden gehouden.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 27 november 1997 door de Tweede Kamer aangenomen. De heer Hendriks stemde tegen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 22 december 1997 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 16 van 13 januari 1998.


Kerngegevens

ingediend

2 oktober 1997

titel

Verlenging zittingsduur van de raden van gemeenten Deventer, Diepenveen en Bathmen in verband met de voorgenomen gemeentelijke herindeling van deze gemeenten

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

De dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via