25.656

Samenvoeging van de gemeenten Buren, Lienden en MaurikDit wetsvoorstel voegt de gemeenten Buren, Lienden en Maurik samen tot een nieuwe gemeente Buren van 24.000 inwoners.

De gemeenten zijn vrijwillig gekomen tot een verzoek tot samenvoeging. Door de samenvoeging kan een sterkere ambtelijke organisatie ontstaan, die doelmatiger haar taken kan uitvoeren.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 19 februari 1998 aangenomen door de Tweede Kamer. De fractie van de SGP stemde tegen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 16 juni 1998 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 415 van 14 juli 1998.


Kerngegevens

ingediend

2 oktober 1997

titel

Samenvoeging gemeenten Buren, Lienden en Maurik

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

De dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via