25.670

Organisatie toezicht effectenverkeerDit voorstel versterkt de rol van de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE) als onafhankelijk toezichthouder. Daartoe worden striktere eisen gesteld aan de beurserkenning en toelatingsvergunningen van beursinstellingen en een scherper toezicht door de STE mogelijk gemaakt.

De wet beoogt een goed toezicht te handhaven bij toenemende internationalisering en verharding van de effectenhandel en meer mogelijkheden tot criminele praktijken. Zelfregulering door de beurs wordt daardoor ingeperkt.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 10 juni 1998 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 29 juni 1998 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 483 van 6 augustus 1998.


Kerngegevens

ingediend

13 oktober 1997

titel

Wijziging van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 met het oog op de ontwikkelingen in de organisatie van het toezicht op het effectenverkeer

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor verschillende onderdelen of artikelen verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

 • 29 juni 1998
  stemming (hamerstuk) Handelingen EK 1997/1998, nr. 32: blz. 1769-1771
 • 23 juni 1998
  eindverslag commissie Financiën nr. 353a
 • 10 juni 1998
  gewijzigd voorstel van wet nr. 353
 • 10 juni 1998
  stemming (hamerstuk) Handelingen TK 1997/1998, nr. 59: blz. 5842