25.683

Goedkeuring verdrag Nederland-Estland inzake belastingenDit wetsvoorstel regelt de goedkeuring van het belastingverdrag tussen Nederland en Estland. Dit verdrag wil dubbele belastingheffing vermijden en ongeïnde belastingen voorkomen.

Doel van het wetsvoorstel is de goedkeuring van de Staten-Generaal voor dit verdrag te krijgen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 25 juni 1998 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 8 september 1998 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 561 van 29 september 1998.


Kerngegevens

ingediend

22 december 1997

titel

Goedkeuring van het op 14 maart 1997 te Tallinn tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Estland tothet vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting net betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, met Protocol (Trb. 1997, 98 en 262)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de eerste dag van de maand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten