25.728 (R1602)

Goedkeuring verdrag inzake alomvattend verbod op kernproevenDit voorstel van rijkswet keurt het in New York gesloten verdrag inzake het alomvattend verbod op kernproeven goed. Dit verdrag verbiedt het uitvoeren van alle kernproeven in de vorm van explosies, van welke omvang en grootte dan ook.

Het verdrag bevordert zowel de horizontale- als verticale non-proliferatie van kernwapens. Een internationale verdragsorganisatie zal toezien op de naleving van het verdrag; een globaal toezichtssysteem wordt ingericht.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 6 oktober 1998 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 3 november 1998 zonder stemming aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 649 van 1 december 1998.


Kerngegevens

ingediend

6 november 1997

titel

Goedkeuring van het op 10 september 1996 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake het alomvattend verbod op kernproeven (Trb. 1997, 62)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten