25.738

Samenvoeging van de gemeenten Gulpen en WittemDit wetsvoorstel voegt de gemeenten Gulpen en Wittem samen tot een nieuwe gemeente Gulpen-Wittem van ruim 15.000 inwoners.

De gemeenten zijn vrijwillig gekomen tot een verzoek tot samenvoeging. Doel is verbetering van de efficiency en de dienstverlening naar de burger.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 2 april 1998 zonder beraadslaging en zonder stemming door de Tweede Kamer aangenomen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 19 mei 1998 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 342 van 18 juni 1998.


Kerngegevens

ingediend

11 november 1997

titel

Samenvoeging van de gemeenten Gulpen en Wittem

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via