25.753

Verkorting bewaartermijn boeken, bescheiden en andere gegevensdragersDit wetsvoorstel verkort de bewaartermijn van boeken, bescheiden en andere gegevensdraagers met financiële gegevens van tien naar zeven jaar. Daarmee wordt de bewaartermijn op grond van de burgerlijke wetgeving gelijk aan die op grond van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen.

Het voorstel past in het beleid van vermindering van administratieve lasten voor het bedrijfsleven.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 19 februari 1998 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 24 maart 1998 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

19 november 1997

titel

Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de verkorting van de bewaartermijn van boeken, bescheiden en andere gegevensdragers

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de eerste dag van de tweede kalndermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via