25.948 (R1616)

Rijkswet administratieve bijstand douaneDit voorstel van rijkswet stelt extra regels voor de administratieve bijstand tussen de landen van het Koninkrijk op het gebied van de douane en belastingen.

Het voorstel beoogt een wettelijke basis te leggen voor een betere samenwerking tussen de landen binnen het Koninkrijk.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 3 juni 1999 zonder beraadslaging en zonder stemming door de Tweede Kamer aangenomen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 29 juni 1999 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 299 van 20 juli 1999.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 495 van 25 november 1999.


Kerngegevens

ingediend

24 maart 1998

titel

Regels inzake de administratieve bijstand tussen de landen van het Koninkrijk op het gebied van de douane en inzake de heffing en de invordering van omzetbelasting, accijnzen, algemene bestedingsbelasting en belasting op bedrijfsomzetten (Rijkswet administratieve bijstand douane)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via