26.000

Initiatiefvoorstel-Van Boxtel, M.M.H. Kamp en Swildens-Rozendaal inzake levensbeëindiging op verzoekDit initiatiefvoorstel van de leden Van Boxtel (D66), mw. M.M.H. Kamp (VVD) en mw. Swildens-Rozendaal (PvdA) wijzigt het Wetboek van Strafrecht en de Wet op de lijkbezorging ten aanzien van de hulp bij zelfdoding en euthanasie.

Het biedt een wettelijke voorziening voor euthanasie, uitsluitend in geval van levensbeëindiging op verzoek van de patiënt: in het Wetboek van strafrecht wordt een strafuitsluitingsgrond opgenomen voor geneeskundigen die euthanasie toepassen of hulp bij zelfdoding verrichten en daarbij voldoen aan bepaalde zorgvuldigheidseisen en aan de plicht tot melding van de onnatuurlijke dood.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Ingetrokken
Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Plenair
Afkondiging

Het voorstel is 24 september 1998 ingetrokken. Het door de regering op 6 augustus 1999 ingediende voorstel Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (26.691) is identiek aan dit ingetrokken voorstel.


Kerngegevens

ingediend

16 april 1998

titel

Voorstel van wet van de leden Van Boxtel, M.M.H. Kamp en Swildens-Rozendaal tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en van de Wet op de lijkbezorging inzake levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

Er zijn geen documenten gevonden.