Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
26.002

Initiatiefvoorstel-Van Oven / Van Heemst inzake ambtsmisdrijvenDit voorstel strekt er toe de strafbaarstelling van het omkopen van ambtenaren op een aantal punten aan te scherpen.

De wijzigingen maken bepaalde vormen van omkoping strafbaar die dat nog niet zijn.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Ingetrokken
Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Plenair
Afkondiging

Het voorstel is ingetrokken door de kamerleden Van Oven en Van Heemst bij brief van 29 september 2000 (TK 26.002 nr. 5)PDF-document.


Kerngegevens

ingediend

16 april 1998

titel

Voorstel van wet van de leden Van Oven en Van Heemst tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende ambtsmisdrijven in het Wetboek van Strafrecht, alsmede in verband daarmee wijziging van het Wetboek van Strafvordering

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

 • minister van Justitie

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Hoofdlijnen

De wijzigingen betreffen 4 punten, te weten:

 • 1. 
  De enkele begunstiging van een ambtenaar in functie, zonder dat daar een tegenprestatie tegenover staat, wordt strafbaar. Wel zal die begunstiging van enige betekenis moeten zijn.
 • 2. 
  Het achteraf aannemen van gunsten in ruil voor een op zichzelf genomen niet strafbare tegenprestatie wordt ook strafbaar gesteld, omdat de initiatiefnemers van mening zijn dat de ambtenaar ook hierdoor in een afhankelijke positie kan geraken jegens de begunstiger.
 • 3. 
  Naast geldelijke en materiële vergoedingen wordt het verlenen van diensten strafbaar gesteld. Ook het verlenen van diensten kan voor betrokkenen aanzienlijke waarde hebben.
 • 4. 
  Ex- of toekomstig ambtenaren zijn ook strafbaar te stellen voor gunsten die zijn ontvangen voor tijdens hun ambtsperiode verleende tegenprestaties.

Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Er zijn geen documenten gevonden.

Sociale media menu


Volg via