26.075

Vergroting effectiviteit van het bedrijfseconomisch toezichtDit voorstel wijzigt de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993, de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf en in verband daarmee enkele andere wetten.

De effectiviteit van het bedrijfseconomisch toezicht wordt vergroot door de toezichtsbevoegdheden van de Verzekeringskamer effectiever te maken. Reden voor de wijzigingen zijn de gebeurtenissen rond levensverzekeringsmaatschappij Vie d'Or.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 14 september 1999 met algemene stemmen door de Tweede Kamer aangenomen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 5 oktober 1999 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 470 van 16 november 1999.


Kerngegevens

ingediend

15 juni 1998

titel

Wijziging van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993, de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf en in verband daarmee enkele andere wetten, teneinde de effectiviteit van het bedrijfseconomisch toezicht te vergroten

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Hoofdlijnen

Het voorstel geeft uitvoering aan de actiepunten in de brief van 3 juni 1996 (23.669 nr. 17)PDF-document die betrekking hebben op de wijzigingen van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993.


Documenten