26.130

Wijziging van de Wet toezicht kredietwezenDit voorstel maakt het mogelijk in de Wet toezicht kredietwezen regels te stellen aan de informatie die kredietinstellingen aan hun klanten geven. Voorlopig gaat het vooral om een informatieplicht voor de banken over het aantal dagen dat zij een bedrag vasthouden bij een overmaking (de zogenoemde valutering).

Doel van het voorstel is de consument een beter inzicht te geven in de indirecte kosten van transacties via banken. Bij de valutering wordt eerst het eigen initiatief van de banksector voor betere publieksinformatie afgewacht, voordat deze door regelgeving afgedwongen wordt.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 16 maart 1999 met algemene stemmen door de Tweede Kamer aangenomen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 30 maart 1999 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 201 van 18 mei 1999.


Kerngegevens

ingediend

26 augustus 1998

titel

Wijziging van de Wet toezicht kredietwezen 1992 teneinde de verstrekking van informatie aan het publiek te verbeteren

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst met enkele uitzonderingen


Documenten