26.273

Uitstel verkiezingen gemeenteraad Dalfsen tot april 2002Dit voorstel regelt het uitstel van de tussentijdse verkiezing voor de gemeenteraad van Dalfsen (Overijssel) tot april 2002. Bij gemeentelijke herindelingen is het vaak nodig de datum van de gemeenteraadsverkiezing aan te passen.

De gemeente Dalfsen is in korte tijd twee keer betrokken bij een gemeentelijke herindeling. Dit voorstel voorkomt dat er in Dalfsen in zeer korte tijd twee keer gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden, waardoor verwarring voor de burger kan ontstaan.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 26 november 1998 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 december 1998 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 734 van 29 december 1998.


Kerngegevens

ingediend

2 november 1998

titel

Wijziging van de Wet tot gemeentelijke herindeling van Lemelerveld

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via