26.277

Herziening preventief toezicht op naamloze en besloten vennootschappenWijziging van boek 2 van het Burgerlijke Wetboek in verband met de herziening van het preventief toezicht bij oprichting en wijzigingen van statuten van naamloze en besloten vennootschappen.

Het preventieve toezicht van de minister van Justitie bij de oprichting van een vennootschap wordt beperkt tot een controle op de financiële en criminele antecedenten van degenen die het beleid van de vennootschap (mede) gaan bepalen. Het juridische toezicht op notariële akten wordt overgelaten aan de notaris.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel op 25 mei 2000 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 20 juni 2000 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

4 november 1998

titel

Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de herziening van het preventief toezicht bij oprichting en wijzigingen van statuten van naamloze en besloten vennootschappen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten