26.281

Verfijning waardebepaling en handhaving waardepeildata onroerende zaken bij herindelingDit voorstel wijzigt de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) zodat voorkomen wordt dat tussentijdse mutaties van de waarde van onroerend goed tijdens een zogenaamd WOZ-tijdvak leiden tot een nieuwe WOZ-beschikking.

Ook wordt de Wet algemene regels herindeling aangepast aan de wijziging in de Wet WOZ.

Doel van het voorstel is te voorkomen dat de waardepeiling van een nieuw WOZ-tijdvak onlogische verschillen vertoont met de peiling uit het vorige tijdvak.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 26 november 1998 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 15 december 1998 zonder stemming aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 728 van 29 december 1998.


Kerngegevens

ingediend

9 november 1998

titel

Wijziging van de Wet waardering onroerende zaken, de Wet algemene regels herindeling en enige andere wetten (verfijning waardebepaling en handhaving waardepeildata bij herindeling)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari 1999, met dien verstande dat artikel IV terugwerkt tot en met 1 januari 1998


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via